Katharina Weber

Bild

Fältförsökstekniker/företagare, Nymö

Äta bör man – annars dör man är ett välkänt ordspråk. Att ha tillgång till närproducerad, säker och hållbart odlat mat är i många länder inte något självklart. På och omkring Kristianstadslätten odlas mat som kan och ska mätta många munnar, gamla som ung. Med en av världens hårdaste lagar kring hur livsmedelproduktion ska se ut ska vi ge våra invånare det bästa vi har så nära som möjligt.