Lena Larsson

Lena Larsson

Utredare, Kristianstad

Arbetar som projektledare på Region Skåne, har jobbat som dietist i 20 år innan dess. Mina drivkrafter är att vi ska kunna leva och bo i alla delar av kommunen. Vi ska ha tillgång till en hälsosam miljö. Vi måste tänka långsiktigt och vara rädda om vår miljö, luften, vattnet, åkermarken och stränderna. Vi bör också tänka långsiktigt när det gäller kommunens ekonomi och hushålla klokt med våra skattemedel. Vi bör satsa på att framhålla det som Kristianstad kommun är bra på och göra Kristianstad till en attraktiv kommun för såväl näringsliv som turism.