Ulf Persson

Ulf Persson

Lantmästare, Önnestad

För mig är det viktigt med starka, välmående, expansiva företag. Det är en förutsättning för att kommunen ska må bra. Min ambition är att fortsätta arbeta för en sund ekonomi i Kristianstads kommun och för god service åt kommunens medborgare. Ytterst har vi ett ansvar att företräda våra väljare och göra deras röster hörda. Det har jag gjort ett antal år som ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och hoppas kunna fortsätta på den vägen. Jag har även suttit i kommunstyrelsen två perioder.