Kristianstad
Centerpartiet lokalt
  • / Möten

Möten

Prata energi & klimat med Rickard Nordin den 12 september!

Gruppmöte

Måndagen den 21 oktober kl. 18.30 - 21.00, Rådhus Skåne
Besök av kollektivtrafiknämndens vice ordförande Lars Hansson. Därefter genomgång av aktuella politiska frågor i kommunen. Mötet är öppet för alla medlemmar i centerrörelsen. Vi bjuder på fika.

Anmäl dig innan till gruppledare Karl Gemfeldt, på mail karl@gemfeldt.se eller mobil 076-8870759 senast den 20 oktober.
Varmt välkomna!