Liberala krafttag krävs för att möta coronarecessionen

Arbetstagare och företag kommer att behöva friare händer för att återhämta sig från den ekonomiska smäll som coronaepidemin är. Underlätta för privatpersoner att investera i företag, skriver Noah Englesson Kristin Johnson vid Centerpartiets Ungdomsförbund i Skåne.

Att Sverige och världen befinner sig i en synnerligen unik situation har inte undgått någon. De fulla effekterna av Covid-19 kan ingen i dag helt förutse, men i dagsläget är det viktigaste att vi litar på ämnesexperterna och att alla drar sitt strå till stacken.

Däremot kommer det fortfarande finnas en vardag efter att karantäner lyfts, och vi i Centerpartiets Ungdomsförbund i Skåne oroar oss för hur den vardagen kommer se ut.

Börser fluktuerar i Stockholm, New York och ett flertal andra ekonomiska centrum och den generella finansiella och ekonomiska riktningen pekar skarpt nedåt. Permitteringar sker på alla håll och kanter, folk bunkrar spannmål och allmänheten undviker att trängas i butiker och caféer.

Färre timmar eller frusna anställningar innebär minskad konsumtion och utgör ett ansträngt läge för företagen, vilket i sin tur gör det svårt för dem att återanställa tjänster. Till följd av av pandemin anas en recession, och i en sådan behöver både arbetare och företag friare händer för att återhämta sig.

Först av allt måste vi alla stötta de små företagen i vår närhet. Enligt Livsmedelsverket smittar inte viruset genom mat så om du kan, bör du köpa hämtmat från lokala restauranger och försöka köpa andra nödvändigheter från mindre butiker i ditt närområde. Det är de som har minst likviditet i lägen som dessa och likaså är de bland de viktigaste aktörerna för att starta i gång ekonomin igen efter att konjunkturen har vänt.

Det räcker dock inte med att vi alla stöttar småföretag. I svåra tider krävs även politiska krafttag. I Januariavtalet ingår punkter om att sänka arbetsgivaravgiften och sänkta krav på aktiekapital. Dessa reformer kommer stimulera återanställningar när konjunkturen vänder samt underlätta för uppstarten av nya företag.

CUF vill utöver detta även underlätta för privatpersoner att investera i företag som ett sätt att stimulera ekonomin. Vi vill också införa en företagsform kallad ingångsföretag som innebär att de som omsätter under 250 000 kronor om året betalar en schablonskatt på 25 procent. Detta är önskvärt för att minska administrationen och uppmuntra mer experimentellt entreprenörskap. Båda åtgärder hade stimulerat den ekonomiska återhämtningen.

Skåne har starkt företagande på sina håll med tio kommuner i topp 50 på Svenskt Näringslivs enkätbaserade företagsklimatsrankning för 2019, men samtidigt ligger fem kommuner under 200-strecket. Sviktande företagande har hög sannolikhet att slå ojämnt över Skåne och försvåra regionens vision om mer jämlik resursfördelning. En recession kan förstärka den ekonomiska splittringen mellan öst och väst ytterligare, om inte stimulerande marknadsreformer genomförs.

Arbetsförmedlingens reform innebär att fler privata aktörer som specialiserar sig på att matcha jobb inom särskilda sektorer eller att ha förankring till den lokala arbetsmarknaden får större signifikans, vilket kommer att göra det lättare att matcha arbetsföra med jobben som successivt behöver tillsättas under recessionen.

Skåne har länge haft problem med hög arbetslöshet. I februari 2019 rapporterade Statistiska centralbyrån att 9 procent av skåningarna var arbetslösa, jämfört med rikssnittet på 6,8 procent. Recessioner tenderar också slå särskilt hårt mot unga, där gruppen 20-24 år redan har en arbetslöshet på 14,2 procent i Skåne. Det är enkla jobb och timanställningar som är lättast att varsla, och i den anställningsgruppen dominerar unga, kvinnor och nyanlända. Att effektivt kunna matcha jobb kommer vara essentiellt för att ge den skånska ungdomen den goda start i livet som kanske kan tas ifrån dem under de kommande månaderna. Att Danmark stängt sina gränser har också slagit hårt mot Öresunds arbetsmarknadsregion.

När Corona-recessionen slår till krävs det marknadsliberala reformer för att stimulera ekonomin. Vi kommer alla vara utsatta och behöva stödja varandra för att landet ska återhämta sig så snabbt och smidigt som möjligt. Att stötta den lokala marknaden innebär inte bara stöttning av Skåne utan är bra för hela landet.

Noah Englesson
Andre vice ordförande i CUF Skåne

Kristin Johnson
Ledamot i CUF Skåne

Artikel införd i Kvällsposten den 22 mars -20