Kristianstad
Centerpartiet lokalt
  • / Politiker

Politiker

Politiker i nämnder och styrelser 2019-2022

Gruppledare:
Karl Gemfeldt, Önnestad

Kommunfullmäktige
Ledamöter:
Ulf Persson, Önnestad
Lena Holst, Everöd
Qalinle Dayib, Kristianstad
Katharina Weber, Kristianstad

Ersättare:
Karl Gemfeldt, Önnestad
Ingrid Karlsson, Nosaby

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
Ledamot och 1:e vice ordf i KSAU: Karl Gemfeldt, Önnestad

Kommfullmäktiges presidium
2:e vice ordförande: Lena Holst, Everöd

Kommunrevisionen
Ledamot: Per-Ingvar Johnsson, Ripa

Arbete och välfärdsnämnden
Ledamot: Gunn Högberg, Lyngby

Barn och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Andreas Nilsson, Gärds Köpinge
Noah Engelsson, Kristianstad

Byggnadsnämnden
Ledamot: Stefan Andersson, Kristianstad

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot: Lena Holst, Everöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande: Ulf Persson, Önnestad
Ersättare: Katharina Weber, Nymö

Omsorgsnämnden
Ledamot: Ingrid Karlsson, Nosaby

Tekniska nämnden
Ordförande: Qalinle Dayib, Näsby
Ersättare: Lennart Nilsson, Gärds Köpinge

Valnämnden
Ledamot: Evert Valfridsson, Tollarp

Överförmyndarnämnden
Ledamot:
Ann Andersson, Kristianstad

AB Kristianstadsbyggen
Ledamot: Östen Warnhag, Norra Strö