Lena Larsson

Lena Larsson


Ledamot i kretsstyrelsen

Utredare, Kristianstad

Arbetar som projektledare på Region Skåne, har jobbat som dietist i 20 år innan dess. Mina drivkrafter är att vi ska kunna leva och bo i alla delar av kommunen. Vi ska ha tillgång till en hälsosam miljö. Vi måste tänka långsiktigt och vara rädda om vår miljö, luften, vattnet, åkermarken och stränderna. Vi bör också tänka långsiktigt när det gäller kommunens ekonomi och hushålla klokt med våra skattemedel. Vi bör satsa på att framhålla det som Kristianstad kommun är bra på och göra Kristianstad till en attraktiv kommun för såväl näringsliv som turism.

Kontakta Lena Larsson

Kontakta Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....