Noah Englesson

Bild


Vice ordförande i kretsstyrelsen

Studerande, Kristianstad

Jag heter Noah Englesson, är född 1999 och är uppväxt och bosatt i centrala Kristianstad.
För Centerpartiet Kristianstad är jag förtroendevald i Barn- och Utbildningsnämnden som ersättare och som ordinarie ledamot i vår organisatoriska kretsstyrelse. För övrigt är jag också djupt engagerad i Centerpartiets Ungdomsförbund på olika nivåer. Jag blev vald till ordförande när vi startade lokalavdelningen CUF Nordöstra Skåne september 2018 (en post jag nu har lämnat över) och sedan november 2018 har jag suttit i CUF Skånes distriktsstyrelse. Utöver det har jag också haft enskilda uppdrag på nationell förbundsnivå.
Mina största frågor är arbetsmarknad, integration, bostadsmarknad och utbildning.

Kontakta Noah Englesson

Kontakta Noah

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.