Kristianstad
Centerpartiet lokalt

Fredrik Birgersson

Fredrik Birgersson

Ekonomagronom, Torseke

Bor på föräldragården Torsbacka i Torseke. Har arbetat i verkställande ledningen för bl.a. LRF Konsult i 8 år och bott i Bryssel 3,5 år, då för LRF och LRF Konsult. Har även suttit i ledningen för Landshypotek, Industrikredit och Nordea. Är idag egen företagare. Landsbygdsutveckling och goda villkor för småföretag är för mig viktiga frågor. Vill verka för en god serviceanda hos kommunen mot oss medborgare och företagare i kommunen.