Kristianstad
Centerpartiet lokalt

Göran Ljunggren

Bonde, Rickarum

Mantalsskriven: Rickarum by, Äsphults socken.
Yrke: Bonde (lantbruk med binäringar).
Uppdrag: Kassör Rickarums Skolförening (driver skolan och förskolan i Rickarum), ordförande i Äsphults-Linderöds LRF avdelning, m.m.
Viktig fråga: Att öka återflödet av skattemedel till de mindre ortena och ren landsbygd!
Minska myndighetskostnader för tillstånd, tillsyn, o.dyl.