Kristianstad
Centerpartiet lokalt

Lars Petersson

Lars Petersson

F.d. Informationsdirektör, Åhus

Ordförande i Renhållningens styrelse. Numera pensionär. Har bl a jobbat som informationsdirektör i Region Skåne och som pressekreterare i Regeringskansliet. Är också fn ordförande föreningen Fogdaröd för omsorg, vård och utbildning, samt ordf i kyrkofullmäktige i Åhus.
För att komma till rätta med migrationsfrågorna måste kommunen klara av integrationen av dem som faktiskt vistas här. Förutsättningarna för att kunna leva, arbeta och bo i hela kommunen måste förbättras. För att uppnå detta krävs bl a bredband till alla och fler hyreslägenheter även i mindre orter.