Kristianstad
Centerpartiet lokalt

Peter Rosengren

Peter Rosengren

Utredare, Kristianstad

Som fritidspolitiker vill jag lyfta frågor som stärker Kristianstads kommun till sin helhet både för de som bor här och de som kommer hit som besökare under främst sommarhalvåret. Jag vill verka för att näringsliv och besöksnäring stärks i Kristianstad. Detta stärker skatteintäkterna och det totala attraktionsvärdet i vår trakt. I dagsläget har vår kommun, som jag ser det, ett underskott av större privata arbetsgivare. Vidare ser jag det som mycket angeläget att vi får fler statliga arbetstillfällen i vår kommun, även här har vi ett omotiverat underskott. Sedan förra mandatperioden har jag erfarenhet av att sitta i flera olika nämnder, bl.a. Arbete- och välfärdsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Idag har jag uppdrag i styrelsen för Åhus hamn. Till vardags jobbar jag på Kultur- och fritidsförvaltningen i Rådhus Skåne.