Distriktsstämma

Distriktsstämma kommer att hållas i Kristianstad i år