Sven Svederberg

Personbild


Jag
heter Sven och har två stora intressen - sjukvårds- och miljöpolitik. 

Via solfångare på taket får jag varmvatten
och värme till huset under halva året. Solcellerna på taket förser mig med
el och förra året producerade solcellerna mer el än vad jag förbrukade.
Dessutom har jag mycket bättre ränta på investeringen i solceller än att ha
pengarna på banken.

Varför ska en del
fastighetsägare betala bygglovsavgift för att sätta upp solceller? Jag vill att
alla bygglovsavgifter ska bort för klimatnyttiga investeringar.

Sjukvård har varit mitt arbete under många
år. Jag har sett en vård som utvecklats åt fel håll. Primärvården - grunden och
tryggheten i vården - skulle utgöra en lots in till lasaretten har inte fått
rätt resurser. På sjukhusen uppstår köer av människor som lika gärna kunde
behandlas i primärvården. 

Jag vill ha samma journalsystem
primärvården och på sjukhusen och en kraftfull utbyggnad av primärvården -
grunden och tryggheten i vården.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.