Johan Hedin kommer till Annelöv

Johan Hedin, Riksdagsman
och Centerpartiets talesperson
i rättspolitik kommer
till Annelöv onsdagen
den 22/8-2018 kl 18:00

Program
18:00 Församlingshemmet i Annelöv
Kaffe och fralla
18:30 Anförande
Gårdsförsäljning
Närodlad och närproducerad mat i offentlig verksamhet
Stund för många öppna frågor
ca 20:00 Avslutning


Maila gärna frågor så kan vi vidarebefordra till Johan
Välkomna
Erika Nilsson Sven Svederberg
erika.nilsson@centerpartiet.se sven.svederberg@telia.com