Välkommet intresse för Veberöd

Det är mycket som händer i Veberöd. Idalaskolans uppbyggnad är ett stort och viktigt beslut för hela samhället. Centerpartiet, och för den delen alla politiska partier, har stått bakom beslutet att återuppbygga skolan. Däremot att det ska bli ett tillagningskök är ett förslag som Centerpartiet drivit genom hela processen. Även när andra har tvekat och hänvisat till kostnaderna, har vi envist stått kvar vid kravet och till slut fått gehör för det.

Behovet av en idrottshall vid Idalaskolan är alla överens om, men behovet av läktarplats fanns det länge en tveksamhet till. Även där var det ett yrkande från Centerpartiet, som övriga partier även instämde i. För oss är det viktigt att de som besöker den nya idrottshallen ska kunna sitta ner på en läktare för att kunna njuta av idrott eller andra arrangemang.

Friluftsbaden finns det, hoppas vi, ingen politiker som vill lägga ner, men det är ett populärt förslag att skrämmas med i budgettider. Det som behövs på badet i Veberöd är en upprustning så att alla tycker att det är roligt att vara där. Centerpartiet kommer att värna om att alla friluftsbaden i alla delar av vår kommun ska vara kvar.

Kommunen har misslyckats med att förvalta Idalagården som en mötesplats för Veberödsborna. Det behöver inte innebära att det är en omöjlig uppgift. Centerpartiet är övertygade om att rätt privat ägare, med lokal koppling och som värnar om samhället, kommer att kunna få Idalagården att kunna blomma igen. Därför har vi också fört fram förslaget om en försäljning. Det är viktigt att en sådan kan ske skyndsamt, innan vi skrämmer bort eventuella intressenter.

Längst ut i de östra kommundelarna har företag som Romelebygdens kabel-tv dragit fiberbredband till hushållen. När det gäller Veberöd så är det cirka 90 procent av själva orten som är uppkopplade till fiber. Att lokala företag är villiga att göra investeringar av den skalan i hela vår kommun är inget vi politiker ska ta åt oss äran av.

Det finns mycket att arbeta med framöver för att hela vår kommun ska kunna bli ännu bättre framöver. Vi från Centerpartiet ser fram emot att fler partier är villiga att arbeta för bättre villkor för alla invånare i hela vår kommun. En närodlad politik gör att hela Lunds kommun kan leva och utvecklas.

Karin Nilsson

Ordförande C Veberödsavdelning

Inga-Kerstin Eriksson

Partiföreträdare

Mattias Horrdin

Ordförande C Lunds kommun