Motion Till Kommunfullmäktige

Förbättra socialsekreterarnas arbetssituation genom digitalisering

Lunds kommun ligger på många sätt på efterkälken när det gäller digitalisering och internettjänster. För många av våra tjänster finns information och blanketter på hemsidan, men det kräver fortfarande en fysisk inlämning för att komma vidare.

I Trelleborg har man i år infört en automatiserad hantering av försörjningsstöd, där ansökan sker helt digitalt med Bank-ID. Själva hanteringen görs av en ”robot”, som kan hantera alla standardförfaranden.

Eftersom systemet redan existerar så kommer kostnaderna för systemet att handla om anpassning och licensiering snarare än utveckling från början. Tidsramen blir en fråga om organisationens anpassning snarare än skapandet av programmet.

Genom att arbeta på detta sätt skulle Lund kunna frigöra socialförvaltningens personal från de ärenden som är ren rutin för att istället kunna fokusera på de ärenden som behöver en mänsklig bedömning.

Det skulle även vara en konkret åtgärd för att förbättra arbetsmiljön på socialförvaltningen, något som vi alla vet måste göras så fort som möjligt för personalens skull.

Centerpartiet yrkar:

  • Att Lunds kommun påbörjar arbetet med en automatiserad hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som förebild.

Mattias Horrdin (C)