Dela inte Lunds kommun

Redan 1981 motionerade Centerpartiet om en delning av Lunds kommun. Sedan dess har mycket förändrats och nu är kommunen en helhet som inte blir bättre av att delas. Vi kommer dock aldrig att sluta kämpa för att satsningar ska göras i hela kommunen.

 

För Centerpartiet är det naturligt att vissa människor vill leva utanför städerna. Naturvärden och den lilla ortens lugn är lika attraktivt som stadens puls.

Vi är också medvetna om att förutsättningarna mellan stad och land inte är de samma. Det kommer alltid att behövas en större ansträngning för att locka satsningar till mindre orter.

Centerpartiet har alltid kämpat för att få likvärdiga satsningar i hela Lunds kommun. Vi har drivit på för att förtäta och bygga ut områden i de östra tätorterna när alla andra endast velat fokusera på staden och platser med spårbunden trafik.

Vi har sett till att kommunens kultursatsningar, till exempel Sommarlund, satsat på verksamhet i hela kommunen. Vi kämpar för att få skateparker i de östra tätorterna, något som äntligen verkar bära frukt.

Trots att man mot vår vilja slagit samman skolförvaltningarna så kommer vi även i fortsättningen kämpa för de mindre skolorna på landet. Det engagemang som föräldrar och personal visar och vikten av en skola som ett nav i samhället är det som håller de mindre orterna vid liv.

Detta är bara några exempel, det finns många fler och vi kommer att fortsätta arbeta på samma sätt framöver. Därför välkomnar vi att fler vill sätta fokus på de olika villkoren i de olika kommundelarna.

För oss är lösningen inte att dela upp kommunen, utan att verka för att hela kommunen ska leva. Vi klarar det om vi arbetar tillsammans.