Kommunfullmäktige 2017-11-23

Sammanfattning av KF

Det största ärendet, rent ekonomiskt, under kommunfullmäktige var en investering på 400 miljoner kronor när Vipans gymnasium ska renoveras och samlokaliseras med Komvux. Centerpartiet röstade ja till satsningen, men Lars V Andersson (C) framförde oro för att man bygger på ett sätt som förstör utemiljön i området.

Nästa fråga handlade om höghastighetståg och utformning av stationsområdet. Centerpartiet ser höghastighetstågen som en viktig investering i framtidens infrastruktur, men det får inte ske på bekostnad av lokala infrastruktursatsningar. Vi vill också gärna se en nedgrävning av spåren genom Lund C.

Den stora politiska skiljelinjen under kvällen handlade om biblioteken i Lunds stad. Inga-Kerstin Eriksson (C) instämde i ett yrkande från V om biblioteken på Nöbbelov, men lade själv till ett yrkande om Järnåkra. En koalition bestående av C-L-FNL-V-Fi och SD ville återställa verksamheten vid stadsdelsbibliotek i Nöbbelöv och Järnåkra. Tyvärr räckte det inte till för att nå en majoritet.

Slutligen diskuterades pengar till en överenskommelse med ideella organisationer för ett härbärge för EU-migranter. Centerpartiet biföll förslaget till som fortsatt ger pengar för 2018 i enlighet med det som gjorts tidigare år, vilket blev fullmäktiges beslut. Dock föll det gemensamma Alliansyrkandet om att införa en egenavgift på härbärget eftersom SD valde att lägga ner sina röster och behålla det som en gratis insats.

Tyvärr var kommunalrådet Elin Gustafsson (S) bortrest, så Centerpartiets interpellation om Vikingaskolans lågstadium fick bordläggas till nästa sammanträde.