Resultatet av medlemsomröstningen

Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby

Centerpartiets medlemsomröstning är nu färdig. Förstaplatsen gick till Inga-Kerstin Eriksson, vår nuvarande partiföreträdare. Hela resultatet går att läsa nedan.

 

 

 

 

Resultat efter medlemsomröstning inför fastställande av Centerpartiets kommunalvals lista till 2018 års val

På grundval av detta kommer nomineringskommittén arbeta fram ett förslag som kommer att presenteras vid nomineringsstämman där alla medlemmar har möjlighet att uttrycka sina synpunkter och rösta fram ett slutgiltigt förslag.

1. Inga-Kerstin Eriksson

2. Mattias Horrdin

3. Susanne Ståhl

4. Camilla Ländin

5. Ida Alterå

6. Lars V Andersson

7. Pia Askman

8. Bernt Bertilsson

9. Staffan Fredlund

10. Johan Nilsson

11. David Liljedal

12. Per Johnsson

13. John Lager

14. Erik Dahlén

15. Joakim Anderssson

16. Anders Hallin

17. Christian Ohlsson

18. Bertil Göransson

19. Sven Ingmar Andersson

20. Thomas Jonsson

21. Tobias Schölin

22. Elias Grabka