Insändare: Skapa Pride varje dag


Pridefestivalerna fyller en viktig funktion i det skånska samhället såväl som nationellt. De ger personer inom spektrat HBTQ+ en möjlighet att visa sin mångfald och att fortsätta kämpa för att få känna sig trygga och respekterade som individer. Men det är av största vikt att frågor och utmaningar som berör HBTQ+ inte enbart lyfts under enskilda Pride-dagar utan att de uppmärksammas och jobbas med varje dag året runt.

Idag ser vi att många människor mår psykiskt dåligt. Det gäller bl a. unga HBTQ+personer som har det så tufft att de funderar på att avsluta sina liv för att de inte vågar komma ut eller inte blir accepterade av vänner och familj. Det är en än större risk för personer som känner sig fast i ”fel” kropp och vlll genomgå en könskorrigering.

Centerpartiet har föreslagit ett ökat stöd till berörda myndigheter inom skola, vård, omsorg med flera för att dessa instanser ska kunna jobba aktivt och fånga upp signaler i tid för att kunna ge HBTQ+personer det stöd de behöver.

Trygghet är en förutsättning för att kunna må bra, vara stolt över sig själv och att få respekt för den man är. Många inom HBTQ-segmentet känner sig exkluderade från samhällets gemenskap och inte välkomna på lika villkor, t ex transpersoner. Alla har rätt att känna sig säkra i samhället, på bussen eller på krogen utan att få blickar eller nedsättande kommentarer.

Centerpartiet ser ett behov av mer HBTQ+kunskap inom lärar- och vårdutbildningar. Det behövs för att alla från förskola till komvux ska lära sig och förstå att bemöta HBTQ+personer. Arbetet har påbörjats, men vi behöver mer.

För oss är det självklart att varje människa blir bemött och respekterad på ett professionellt och likvärdigt sätt.

Vi vill se ett öppet och tolerant samhälle med respekt för var och ens unika förutsättningar.

Så kan vi tillsammans eller var och en för sig skapa pride varje dag!

John Lager & Camilla Ländin

Kandidater för Centerpartiet till Region Skåne samt Lunds kommunfullmäktige

Centerpartiet Skånes HBTQ-nätverk

 Publicerad i Lokaltidningen Lund den 11 juni 2018