Flytta det planerade ridhuset

Centerpartiet skriver i en motion om att det dykt upp ett mycket bättre alternativ för placering av Lunds nya ridhus. Arrendatorn på Östra Torns Nygård lämnar och marken är till salu.

Det planerade nya ridhuset i Lund har varit ett långvarigt ärende hos kommunens förvaltningar. När det nu kommit till fullmäktige är det många som vill skynda sig att ta beslut för att visa handlingskraft. Tyvärr innebär det också att man inte väljer den bästa lösningen. Vi har sett att varken närliggande markägare eller forskningsanläggningar är speciellt förtjusta i anläggningen och problemet med ridvägar är inte så enkelt som kommunen försöker påskina.

Centerpartiet föreslår en annan placering av hela anläggningen. Östra Torns Nygård ska säljas. Denna placering ligger perfekt med tanke på både kollektivtrafik och cykelmöjligheter. Busshållplats finns ett stenkast bort på Utmarksvägen och området kantas av Hardebergaspåret. Detta kan även användas som ridväg, vilket gör det lätt för hästar och ryttare att komma ut ur staden.

Med tanke på att befintliga gårdsbyggnader är i bra skick finns det också möjlighet att använda dessa till ridhuset, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna för anläggningen.

För att inte fördröja byggnationen av det efterlängtade ridhuset är det viktigt att kommunen omedelbart tar kontakt med berörd fastighetsägare för att inleda förhandlingar om köp och ändrar sin planering från Ladugårdsmarken till Östra Torn.

Kartbild Östra Torns Nygård