Insändare: Dietist i äldrevården

Det behövs en bättre anpassning av mattider, energi- och näringsinnehåll samt matportionernas storlek till den äldres verkliga behov, skriver Lars V Andersson (C) och Pia Askman (C).

I Sverige blir vi allt fler äldre. Med åldern minskar vanligtvis aptiten.

Detta har medfört att många äldre befinner sig i riskzonen för undernäring eller är undernärda. Vi behöver uppenbart göra mer för att hjälpa våra äldre. Inte minst gäller det dem som finns på våra äldreboenden, så att de får tillräckligt med energi och näring. Det behövs en bättre anpassning av mattider, energi- och näringsinnehåll samt matportionernas storlek till den äldres verkliga behov. Det minskar risken för exempelvis fallolyckor, förvirring och sjukdom.

Med en individanpassning kommer de äldre att må bättre, deras livskvalitet ökar. Det kan dessutom ha som effekt att såväl sjukvårdskostnaderna som matsvinnet kan minska. I dag slängs på nationell nivå cirka 30 procent av maten.

Att stimulera aptit och främja matglädje måste prioriteras högt inom äldreomsorgen på såväl äldreboenden som inom hemtjänstens ansvarsområde.

Detta är bakgrunden till Centerpartiets förslag att förstärka äldreomsorgen i Lunds kommun med en ny dietisttjänst. En sådan tjänst kan bli ett verksamt stöd för såväl kostombud som medicinskt ansvarig personal.

Lars V Andersson (C)

Pia Askman (C)

 

(Publicerad i Sydsvenskan den 10 juli 2018)