Stadsbussarna tillbaka till Vallkärra och Stångby

Bild: Vallkärra byalag, Facebook

Lunds kommun ska gå in och finansiera buss 21 till Vallkärra och Stångby. Det beslutade tekniska nämnden igår. Förutsättningen är att kommunstyrelsen beviljar extra pengar. Centerpartiet tycker det är tråkigt att Region Skåne inte tar ansvaret för sin verksamhet, men tycker att det är väldigt viktigt att bussförbindelsen återuppstår.

 

Tekniska nämnden beslutade igår med stöd från Centerpartiet om att ansöka om finansiering på upp till 2 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att göra ett tilläggsköp av busstrafik mellan Lund och Stångby via Vallkärra från Skånetrafiken. Busstrafiken kommer gå längs den sträckning som tidigare linje 21 hade och förvaltningen och tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att samråda närboende och lokala organisationer om utformning och upplägg av tilläggstrafiken.

Tekniska förvaltningen hade i sitt förslag till nämnden föreslagit tillköp, men i mindre omfattning. Det är dock Centerpartiets uppfattning att för att busslinjen ska bli attraktiv och bli väl använd behöver turtätheten vara högre än den turtäthet som förvaltningens förslag innebar. Beslutet innebär även bussturer på kvällstid. Projektet kommer vara under 1 års tid och därefter utvärderas.

Tekniska förvaltningen ska fortsatt arbeta för att busstrafiken mellan Lund och Stångby ska ingå i Skånetrafikens ordinarie trafik.

- Kollektivtrafiken är Region Skånes ansvarsområde och Centerpartiet vill inte att kommunen ska behöva göra extra tillköp. I detta fallet behövde vi däremot hitta en lösning för de många Stångby- och Vallkärrabor som förlorat sin busstrafik helt, säger Johan Nilsson (C), ledamot i Tekniska nämnden.