Skola, vård och omsorg får ökade resurser

Mer pengar till skola, vård och omsorg om Centerpartiet tillsammans med Lundakvintetten får bestämma. Idag berättade Lunds politiska styre hur de välfärdsmiljarder som aviseras i vårändringsbudgeten bör fördelas.

– Vi satsar på våra kärnverksamheter och kompenserar för de utökade kostnader som kommunen fått från nationellt fattade beslut, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

Regeringen och oppositionspartierna har i samband med vårändringsbudgeten aviserat välfärdsmiljarder som ska tillfalla Sveriges kommuner och regioner. För Lunds del handlar det om upp till 63 miljoner kronor. Nu har Lundakvintetten lagt fram ett förslag på hur de ska fördelas.

Dels ska tillskottet kompensera för de kostnader som har uppstått i samband med utökade uppdrag utifrån nationellt fattade beslut. Dels prioriteras särskilt barn- och skolnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden fördelat efter storlek på respektive verksamhet. 

Centerpartiets kommunalråd Inga-Kerstin Eriksson är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. 

– Pengarna ska användas för att stärka LSS-verksamheten och att snabba på den tekniska utvecklingen som ska underlätta vardagen för våra brukare, säger hon. 

Av de drygt 18 miljoner som går till vård och omsorgsnämnden ska 5 miljoner reserveras LSS-verksamheten som får ökade kostnader när Försäkringskassan drar ner. 13 miljoner satsas på att snabba på och utveckla det omfattande arbetet med digitalisering inom vård och omsorg som redan pågår. 

– För att kunna garantera en god vård för framtida generationer krävs denna omställning, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

 

 

Förslaget bygger på 63 miljoner till Lund och då ser fördelningen ut som följer:

Nämnd

Barn och skolnämnden

Mkr

22,71

Utbildningsnämnden

7,86

Socialnämnden

13,99

Vård och omsorgsnämnden

18,44