Kvarteret Galten och utbyggnad av kommunen

Låt kvarteret Galten bli en naturlig del av Lunds stadskärna

Lunds stadskärna har en unik utformning som är präglad av stadens tusenåriga historia. Genom åren har det gjorts många försök att modernisera och förändra strukturerna. Bland de projekt som blivit av hittar vi bland andra Malmborgshuset vid Clemenstorget och gamla Åhlénshuset vid Stora Södergatan. Ingen av dessa byggnader kan kallas lyckade så här i efterhand. Det så kallade Genombrottet, där det skulle byggas en motorväg genom staden, stoppades men lämnade spår efter sig som inte blivit åtgärdade.

Tyvärr har en oenig byggnadsnämnd valt att ersätta ett misstag med ett annat. I den detaljplan för kvarteret Galten, som nu är ute för samråd, öppnar man för att bygga ett torn av modernism precis bredvid Mårtenstorget. Ett höghus som sticker ut mot kringliggande bebyggelse och som kastar sin skugga över torget.

När ärendet var uppe i byggnadsnämnden ville Centerpartiet ersätta den 40 m höga byggnaden med en lägre variant, som inte påverkar sin omgivning på samma sätt. Detta kommer vi att fortsätta kämpa för hela vägen till kommunfullmäktige.

Att förtäta istället för att bygga ut våra samhällen är för oss en bärande princip. Den mark som tas i anspråk för byggnation kan aldrig återställas. Att bygga på höjden måste få betyda olika saker på olika platser. I de östra tätorterna måste vi kunna bygga högre på ett sätt som värnar om bykänslan och inne i Lund finns det i de centrala delarna ett annat värde. Den historiska stadskärnan måste hanteras på ett varsamt sätt för att inte stadens själ ska gå förlorad.

Centerpartiet bygger gärna på höjden på platser som Brunnshög eller på västra sidan av järnvägen, där moderna stadsdelar växer fram. Det är just detta möte mellan det medeltida och det nutida som gör staden så spännande.

När Lundakvintettens fem partier tog över ansvaret för att styra Lunds kommun förändrades också den politiska inriktning som fanns under Socialdemokraternas styre. En hejdlös utbyggnad över åkermarken och i stadens centrala delar ersattes av tankar på en varsam expansion i våra östra tätorter och i de olika stadsdelarna, nya som gamla. Som en del av detta ingick att avstå ifrån att bygga högre än sex våningar inne i den historiska stadskärnan.

I och med samrådet finns det möjlighet att påverka byggplanerna och vi uppmanar Lunds invånare att göra sina röster hörda via Lunds kommuns hemsida innan den 26e oktober.

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Kommunalråd

Per Johnsson (C)

Ledamot i Byggnadsnämnden