Valplattform 2018

 

Nytt ledarskap för Lunds kommun

 

Precis som i övriga landet så är Lund en plats där det finns skilda förutsättningar för olika individer. Den lösning som fungerar för den som bor inne i staden fungerar inte alltid för den som bor i en av tätorterna utanför staden. Den lösning som fungerar för den som är mitt i karriären fungerar inte alltid för den som är utanför arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill ge alla samma möjligheter. Därför ska beslut tas så nära individen som möjligt.

Toppkandidater för Centerpartiet Lund

Vårt valprogram är delat in i fyra delar:

Låt hela Lunds kommun leva (Tillgänglighet, kommun- och stadsutveckling, Skola och Utbyggnad)

Grön tillväxt och klimatansvar (Kollektivtafik, Miljöfordon, Cyklar, Mat, Energiproduktion, Hållbarhet)

Trygghet i hela kommunen (Samhällsservice, Rättsväsende, Hälsa och Omsorg)

En ansvarfull kommunal agenda (Ekonomi, Digitalisering, Upphandling, Företagsservice, Föreningar)


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.