En ansvarsfull kommunal agenda

Bild

Kommunens ekonomi ska hanteras varsamt och återhållsamt. Det är viktigt att inte slösa med skattebetalarnas pengar. Kommunen ska därför ha en långsiktig och hållbar ekonomisk planering.

Ekonomi

Centerpartiet vill inte ha någon skattehöjning under mandatperioden. Vi vill sätta fokus på att effektivisera kommunens verksamhet med bibehållen kvalitet och service.

Det är också viktigt att kommunens skuld inte fortsätter att öka i samma omfattning som den har gjort under senare år.

 

Digitalisering

Vi tror att det finns mycket pengar att spara om man tänker rätt när kommunen beslutar om olika IT-system. Genom att använda IT på ett effektivt sätt kan vi bibehålla hög samhällsservice. Dessutom medför en ökad digitalisering många fördelar utifrån minskat behov av resor och mindre förbrukning av resurser. Det finns goda miljövinster i att smart använda IT inom kommunens förvaltningar.

Vi vill att Lunds kommun undviker att använda dyra system och programvaror (använda öppen källkod) och i så stor utsträckning som möjligt använder samma system som andra kommuner. Detta görs lämpligast genom samarbete inom SKL.

 

Upphandling

Centerpartiet ser ett behov av utökade resurser och utbildningssatsningar för anställda som är ansvariga för kommunens upphandlingar. Upphandlingsprocessen ska vara så utformad att små och medelstora företag har möjlighet att konkurrera på samma villkor som större företag.

De svenska reglerna för livsmedelsproduktion och djurskydd ska gälla för alla matleverantörer, oavsett varornas ursprung.

 

Företagsservice

Vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ha en hög service för våra företagare så att Lunds kommun är attraktiv för näringslivet. Vi vill att kontakten mellan politiker och företag stärks så att kommunen inte tar beslut som försvårar för lokala företagare. Vi vill även att vi uppmuntrar till ett jämställt företagande, vilket med fördel kan göras i samarbete med Lunds Universitet och företagsbyn Ideon.

 

Föreningar/Idéburen sektor

Centerpartiet vill stödja ett starkt föreningsliv i hela kommunen. Den idéburna sektorn är en stor resurs för civilsamhället och Centerpartiet vill att kommunen ska samverka med relevanta aktörer, till exempel genom IOP-avtal (Ideellt-Offentligt Partnerskap).

De stora insatser som görs av studieförbund, idrottsföreningar och andra organisationer måste värnas och uppmuntras. Centerpartiet har starka rötter i folkrörelsesverige och anser att många problem som inte kan lösas av det offentliga, kan lösas av ideella krafter.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.