Trygghet i hela kommunen

Bild

Kommunens invånare måste kunna känna sig trygga var och i vilken livssituation de än befinner sig.

Vi vill nå ett tryggare samhälle genom att skapa ett öppet, jämställt och mångkulturellt samhälle där olika verksamheter samverkar för individens bästa.

Centerpartiet vill att kunskapen om och användningen av BID-samarbeten (Business Improvement Districts) ökar. Det är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Genom praktiskt stöd från bland annat kommunen kan fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverka för att ta ansvar för sitt närområde och skapa en levande och attraktiv miljö.

Samhällsservice

Det är viktigt att all kommunal samhällsservice och information fungerar i alla lägen. Särskilt krissituationer som avbrott i vatten, energi och bredband kan orsaka besvär för kommuninvånarna. I framtiden kan även klimat­förändringar bidra till fler kriser, därför måste medvetenheten om dessa öka så vi står väl rustade.

 

Polis och rättsväsende

Centerpartiet vill se fler poliser i alla kommundelar. Syftet är att komma närmare medborgarna och få en ökad trygghet.

Vi vill ställa krav på snabba och precisa ingripanden även mot småbrott och vardagsbrottslighet. Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inleds med småbrott kan nolltolerans även mot dessa på längre sikt minska grövre brottslighet.

 

Hälsa och omsorg

När en person behöver samhällets stöd är tillgängligheten viktig, därför vill vi se många aktörer. Kvaliteten är viktigare än vem som äger verksamheten. Vi i Centerpartiet vill bevara och utveckla det fria valet så att medborgarna kan välja själv.

Tekniska lösningar kan underlätta arbetet och kan göra att den personliga integriteten bevaras bättre. Nattkameror och robotar är en valmöjlighet för den enskilde och kan väsentligt öka tryggheten. Vi vill utöka dessa satsningar.

Centerpartiet kommer att arbeta för ökade satsningar mot psykisk ohälsa, med bland annat en riktad ungdomssatsning. Skolhälsovårdens preventiva uppdrag bör utökas.

Alla anställda inom kommunen ska kunna känna trygghet på jobbet. Det kan ske genom att öka de anställdas delaktighet i olika beslut som tas. Vi vill ha lika lön för likvärdigt arbete på kommunens arbetsplatser och att det finns goda möjligheter att göra yrkeskarriär.

Redan vid nyanställning ska samtlig personal genomgå en introduktionsutbildning. Exempelvis ska all hemtjänstpersonal ha elementära matkunskaper. Under hela anställningstiden ska det även finnas goda möjligheter till kompetensutveckling.

Vi vill värna om möjligheten för vissa verksamheter att ha en högre personaltäthet för att ge ökad trygghet, dels för vårdtagarna och dels för personalen.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.