Gruppmöte

Första mötet med skuggfullmäktigegruppen.

Tid: 18-21

Plats: Östergatan 11C

Styrelsen har utsett Niels Paarup-Petersen till gruppledare och ansvarig för utvecklingen av Malmöcenterns politik. Måndagens möte är uppstart för detta.