Styrelsemöte

Malmöcenterns styrelse träffas i Centerpartiets lokal på Östergatan 11C.

Tid: 17.30