Motionsstopp

Sista dagen att lämna in motioner till årsmötet den 28 januari.

Motionerna lämnas via formuläret du hittar på den här sidan eller via e-post till malmo[at]centerpartiet.se.

Den 20 januari finns handlingarna till årsmötet tillgängliga digitalt via hemsidan eller e-post samt i pappersform på Centerpartiets kontor på Östergatan 11C.