Styrelsemöte

Styrelsen har sitt första sammanträde för verksamhetsåret 2017.

Tid: 17.30

Plats: Östergatan 11C