• / Kalender
  • / Möte med aktivitetsutskottet

Möte med aktivitetsutskottet

Den 14 mars är det dags för nästa möte med aktivitetsutskottet.

Tid: 17.00
Plats: Östergatan 11C

På agendan står detaljplanering inför fredagens AW samt att spåna idéer till fler roliga aktiviteter.