Styrelsemöte

Kretsstyrelsen har möte.

Tid: 17.30-18.45

Plats: Östergatan 11C