Seminarium om romers situation

Välkommen till vårt seminarium om romers situation i Sverige och Europa den 1a augusti på Östergatan 11c i Malmö. Vi börjar 18.00.

Sedan 1999 erkänns romerna som en av fem nationella minoriteter i Sverige. EU har senaste åren ställt hårda krav för att försöka få Bulgarien och Rumänien att integrera sina romska minoriteter. Men har det varit till deras fördel?

Vi kommer att diskutera romers situation då och nu samt vilka möjligheter som finns för romer att skapa sig ett bättre liv.

Inbjuden talare är Iren Horvatne från Malmö Romska Idécenter.

Återigen, varmt välkommen!