Styrelsemöte

Centerpartiet i Malmös styrelse har möte.

Plats: Östergatan 11C

Tid: 18.30