Malmö
Centerpartiet lokalt

Gruppmöte

Centerpartiet Malmös alla förtroendevalda samlas för gruppmöte kl 19.00.

Plats: Östergatan 11C

Tid: 23 september 19.00