Styrelsemöte

Kretsstyrelsen har möte.

Tid: 17.30
Plats: Östergatan 11C