Alliansens Arbetsmarknadsseminarium

Lars Calmfors och moderatorn Pernilla Ström

Professor Lars Calmfors och moderator Pernilla Ström

Alliansen i Malmö höll under lördagen ett seminarium om arbetsmarknad på Malmö Arena hotell i Hyllie.

Medverkande i seminariet var professor Lars Calmfors vid Stockholms universitet, Andreas Bergh docent vid Lunds universitet, Cecilia Lejon som är förvaltningschef på Trelleborgs kommun och Filippa Engstrand som är projektledare för Boost av FC Rosengård. Seminariet leddes av Pernilla Ström tidigare framstående finansanalytiker som idag är småföretagare och styrelseproffs. Tanken för seminariet var att lyfta och analysera Malmös arbetsmarknad utifrån viktiga frågor såsom integration och transparens.

Lars Calmfors inledde med att prata om de övergripande åtgärderna för att få fler med utländsk bakgrund in i arbete. Han pekade på att det fanns tre åtgärder för att lösa detta problem nämligen: utbildning, subventionerade anställningar samt förändrade minimilöner. Utbildning är kort och gott att få människor bättre utbildade för arbetsmarknaden. Med subventionerade anställningar finns bland annat Rut och Rot-avdragen där man från politiskt håll stimulerar vissa sektorer där man anställer mycket folk utan speciella kompetenser. Förändrade minimilöner handlar dels om att generellt ha lägre minimilöner och då framförallt enklare jobb men även temporära lägre minimilöner för nyanlända. Det känns tryckt att en av Sveriges främsta

Andreas Bergh pratade mycket om förändringarna i arbetsmarknaden över tid och hur Malmö har gått från att vara en stad präglat av tung industri till en modern stad med betydligt många fler jobbandes i tjänstesektorn bland annat. Bergh tog också upp paradoxer runt den svenska modellen och hur den på många sätt är förlegad i det moderna samhället. Många av de politiska viljorna för att förändra arbetsmarknaden hindras av en modell som är uppbyggd efter andra världskriget och den arbetsmarknad som var då. Detta är även något som vi i Centerpartiet ser som djup problematiskt och likt Andreas vill vi se förändringar i denna modell.

Cecilia Lejon pratade om de stora utmaningarna som Trelleborgs kommun ställdes inför under hösten 2015 med ökade flyktingströmmar till Europa och Sverige. Under den hösten fick Trelleborg med ett invånarantal på en bit över 40 tusen ta emot nästan lika många flyktingar och detta satte kommunen likt Malmö i en enorm utmaning i att hantera de som kom och hjälpa dem vidare osv. Cecilia lyfte också den enorma byråkrati i hanteringar av folk som kommer hit och hos migrationsverket. Men hon pratade även om eldsjälar som hjälpte till i att hjälpa folk som flytt från krig.

Avslutningsvis så pratade Filippa Engstrand om projektet Boost by FC Rosengård. Boost är ett integrationsprojekt där klubben jobbar tillsammans med det civila samhället med integration i Malmö. Klubben som är en sammanslagning av två fotbollsklubbar i Malmö har alltid haft integration som en viktig fråga då utmaningarna i integrationen har funnits naturligt med tanke på vart klubben har sitt uppehälle. Filippa pratade om hur idrotten kan föra folk närmare varandra och hjälpa till med språkkunskaper bland annat.

Man kan säga att många av de förslag som centerpartiet har lagt fram för fler personer i arbete och en bättrad integration även delas med experterna på universiteten ute i kommunerna och i civil samhället vilket ser som positivt. Därav blir också en valvinst 2018 viktigt för att Malmö ska bli en bättre kommun där man stolt kan visa på kommunens resultat istället för idag då kommunen har Sveriges högsta arbetslöshet.