Vi satsar 100 miljoner på tryggheten i Malmö

Foto: Johan Wessman/© News Øresund(CC BY 3.0)

Gängen har återigen flyttat fram sina positioner på Malmös gator. Polisen har inte resurserna eller organisationen att sätta poliser på gatan i den omfattning som behövs.

Därför satsar Centerpartiet i Malmö 100 miljoner kronor på väktare och andra trygghetsåtgärder i den budget för 2017 som Centerpartiet i Malmö presenterar nästa vecka.

Den största delen av satsningen, 90 miljoner, avsätts till direkta kostnader för att hyra eller anställa väktare till att markera det demokratiska samhällets närvaro i utsatta områden. I satsningen ingår dessutom medel till bättre samordning av kommunens och polisens insatser, en målsättning att inkludera civilsamhället i trygghetsarbetet samt framtagande av metoder för det systematiska trygghetsarbetet i Malmö. Kameraövervakning på speciellt utsatta platser ingår också.

– Gängen härjar återigen med skjutningar, bomber och hot på Malmös gator. Med denna trygghetssatsning i Malmö reagerar vi med kraft mot den ohållbara situationen i vår stad. När staten missköter sin uppgift måste vi visa ledarskap och agera för Malmöbornas säkerhet, säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare Malmöcentern.

– Genom att avsätta 100 miljoner kronor investerar Centerpartiet i att ta tillbaka Malmös gator från gängen. Satsningen går först och främst till väktare som i stora team ska säkra upp de områden som gängen försöker äga. Det kan vara allt från Seved över Folkets Park till Oxie förklarar Niels Paarup-Petersen.

– Malmös rödgröna styre har, genom en fallerad skol-, jobb-, och näringslivspolitik, skapat en grogrund för gängen i Malmö. När polisreformen och resursdräneringen av poliser till gränskontrollerna samtidigt har gett gängen spelrum borde regeringen agera och säkra fler poliser till Malmö. Att det inte händer är under all kritik, och tvingar oss att betala med kommunala pengar för den säkerhet staten ska garantera, säger Niels Paarup-Petersen.

– Kommunala poliser, som bland annat Moderaterna i Malmö har föreslagit, är också en intressant tanke. Men vi kan inte vänta på att det blir juridiskt och praktiskt. Vi måste lösa de problem som finns nu. Det är dags för ett nytt ledarskap i Malmö som faktiskt vågar agera för Malmöbornas säkerhet avslutar Niels Paarup-Petersen.

Läs våra tidigare ställningstaganden om tryggheten i Malmö.

Regeringen måste agera mot kriminaliteten i Malmö

Regeringen har spelat gängen i händerna