"Situationen måste tas på allvar"

Under måndagen besökte Centerpartiets rättspolitiska talesperson, Johan Hedin, Malmö med anledning av de senaste månadernas våldsvåg.

Tillsammans med representanter för Malmöcentern träffade han Malmöpolisen och Lamis Khatab, som driver Möllans Basement. Under dagen träffade Johan Hedin även medlemmar och Malmöbor under en sopplunch för att diskutera situationen.

– Situationen i Malmö är både skrämmande och ohållbar. Den senaste tidens våld och skjutningar skapar en otrygghet som polisen inte uppfattas kunna hantera, säger Johan Hedin, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.

– Polisen ska ha resurser och kapacitet för att säkra tryggheten, men på vissa ställen är situationen akut och då måste något göras på kort sikt. En del av polisens anslagssparande skulle därför kunna användas till att stödja kommuner som t.ex. Malmö, fortsätter Johan Hedin.

– Något av det allra viktigaste som händer nu är att regeringen och resten av riksdagen i Stockholm vaknar och tar den här situationen på allvar. Situationen i Malmö är akut och kräver åtgärder nu, säger Niels Paarup-Petersen.