Regeringen sviker Skåne ännu en gång

Foto: Johan Wessman/© News Øresund(CC BY 3.0)

Idag har regeringen beslutat att förlänga ID-kontrollerna ännu en gång. Centerpartiet har hela tiden varit motståndare till ID-kontrollerna som både kullkastar asylrätten och skadar den regionala utvecklingen i Skåne.

- ID-kontrollerna är det ultimata beviset på regeringens ointresse för Skåne och Malmö. Nyttan är nära noll men kontrollerna har stora negativa mänskliga och ekonomiska effekter. Att gång på gång förlänga kontrollerna utan tanke på de regionala konsekvenserna är helt orimligt, säger Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

- Det är sorgligt att kontrollerna förlängs gång på gång trots att de har så uppenbart negativa effekter på Öresundsregionen säger Kristina Yngwe, riksdagsledamot från Ystad och ledamot i Centerpartiets verkställande utskott.

- Nu måste detta vara sista gången regeringen förlänger ID-kontrollerna. Region Skåne och de skånska kommunerna måste avkräva en fullständig genomlysning av varför regeringen inte anser att ID-kontrollerna kan tas bort, säger Niels Paarup-Petersen.

- Detta är djupt skadligt för framtidstron och tillväxten i Skåne ch södra Sverige och att ett motsvarande handlande av en rödgrön regering gentemot Mälardalen hade inte varit möjligt, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot och infrastrukturpolitiska talesperson.
- Centerpartiet menar att hela landet måste behandlas lika och därmed är ID-kontrollerna i Öresundsregionen omöjliga.