Var med och forma Malmöcenterns verksamhet

Nu drar Malmöcentern igång möjligheten för du som är medlem att vara med och planera våra kampanjer och aktiviteter

Styrelsen beslutade på sitt senaste möte att utöver den politiska utvecklingsgruppen inrätta ett kampanjutskott och ett aktivitetsutskott.

Kampanjutskottet kommer ledas av vår vice ordförande Denise Rydblom och har till uppgift att planera och se till Malmöcentern genomför olika typer av kampanjer. Det kan vara allt från vårt deltagande i de nationella kampanjdagarna till flygbladsutdelning till dörrknackning. Kampanjutskottet har sitt första möte fredagen den 3 mars klockan 17.00 på Östergatan 11C.

Aktivitetsutskottet har till uppgift att planera och genomföra olika sociala aktiviteter samt se till att Malmöcentern anordnar interna utbildningar. Utskottet leds av vår ordförande Peter Olsson och har sitt första möte måndagen den 20 februari klockan 17.30 på Östergatan 11C.

Längst upp i menyraden hittar ni också en länk som heter "Anmälan till aktiviteter". Där har ni möjlighet att anmäla ert intresse att vara med och arbeta i något av våra utskott eller i den politiska utvecklingsgruppen. På den sidan kommer ni också hitta anmälningsformulär för att delta i våra kampanjer och utbildningar.