Debattartikel: "Ygeman ignorerar Malmös problem"

Skånska Dagbladet publicerade i dag en debattartikel skriven av vår vice ordförande Denise Rydblom och styrelseledamot Charlotte Bossen. Läs hela artikeln nedan.

(Publicerad i Skånska Dagbladet 6 mars 2017)

Det nya året började mörkt i Malmö. Malmö, en stad känd för en blomstrande företagsanda, för nytänkande arkitektur, långa sandstränder, högskola och närheten till kontinenten. Men även en stad som under det senaste året kommit att göra sig ett namn på grund av en ökad segregation, organiserad brottslighet, ekonomiskt och socialt utanförskap. Kanske var det just det senare en primär orsak till det som kom att prägla staden under starten av år 2017. Årets första en och en halv månad inleddes med 12 skottlossningar, varav 3 medförde dödliga utfall.

I samband med den eskalerande våldsvågen besökte inrikesminister Anders Ygeman Malmö. Han hade förslag på lösningar; husarrest för unga och en uppmaning till medborgarna att inte göda brottsligheten. Någonstans där slutade vi att lyssna på Ygemans tal. För på samma sätt som Malmös ledande politiker ignorerar problemets kärna, ignorerar även Ygeman den. Eller så är både Ygeman och Malmös ledande politiker skrämmande okunniga.

Det finns ett stort samband mellan organiserad brottslighet, socialt utanförskap, utbildningsnivå och arbetslöshet. Malmö har tillsammans med Landskrona högst ungdomsarbetslöshet i landet. En stor andel unga i Malmö saknar också en fullföljd gymnasieutbildning. 8,4 procent av männen och 6 procent av kvinnorna födda år 1989, hade år 2014 ännu inte fullständiga betyg från gymnasiet. Arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieutbildning och som lever i socialt utsatta områden löper större risk att hamna i brottslighet. Men brottsligheten kan förebyggas genom arbete eller studier.

Med det sagt är lösningen på Malmös organiserade brottslighet inte enbart mer resurser till polisen, möjligtvis om politikerna är ute efter en quick fix, men förr eller senare kommer problemets kärna åter att börja växa. För att återvinna tryggheten behövs fler och riktade satsningar inom skolväsendet. Lägg mer resurser på att hjälpa ungdomar att slutföra gymnasieskolan, inte på husarrest. För att återvinna tryggheten behövs även fler satsningar göras för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Lätta kraven då företag vill anställa ungdomar, istället för att anklaga företag som tillhandahåller billiga tjänster.

Malmö är en underbar stad. Men utan fler satsningar på utbildning och arbetsmarknad står staden tyvärr inför en skrämmande utveckling. Det är dags att både Ygeman och stadens ledande politiker tar ansvar.

Denise Rydblom, vice ordförande Centerpartiet i Malmö

Charlotte Bossen, styrelseledamot, Centerpartiet i Malmö