Spänstig diskussion på Internationella Kvinnodagen

Malmöcentern ordnade panelsamtal om kvinnors villkor och deltagande i politiken.

I panelen ingick Abir Alsahlani, tidigare riksdagsledamot; Ebba Krumlinde, styrelseledamot i Centerkvinnorna och lokalpolitiker i Båstad; och Stina Larsson, kommunstyrelsens andra vice ordförande i Kävlinge. Samtalet modererades av Malmöcenterns vice ordförande Denise Rydblom.

Panelen diskuterade allt från föräldraförsäkring och kvinnors löneutveckling till det eskalerande hatet och hoten mot kvinnor som engagerar sig politiskt.

Vill du engagera dig i Malmöcentern? Då ska du klicka här för att bli medlem. Är du redan medlem? Då kan du klicka här för att anmäla dig till våra utskott och utbildningar.