Centerpartiet går till val på perspektivbyte

Vy över centrala Malmö Foto: News Öresund/Thea Wiborg

Foto: News Öresund/Thea Wiborg

Frihet, öppenhet & hållbarhet, det är ledorden i den plattform som Centerpartiet i Malmö går till val på.

  • Frihet - en stad med mindre krånglig byråkrati, snabbare tillstånd, flexiblare arbets- och bostadsmarknad och mer jämlikhet.
  • Miljö - satsa på teknik som för miljön framåt, mer närodlad mat, bygg in laddstolpar i lyktstolpar och prioritera cyklister och fotgängare.
  • Öppenhet - Bekämpa hedersvåld, öka utbildningen om samtycke, anonymisera CV:n i stadens verksamhet och säkra en välfungerande integration.

Läs hela reportaget om vårt valmanifest här.