C kommer aldrig göra sig beroende av SD

Stortorget Malmö Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

Igår presenterade Moderaterna i Malmö sitt förslag till M-styre i Malmö. Centerpartiet i Malmö kommer inte ge sitt stöd till ett styre som kommer vara beroende av SDs stöd.

Centerpartiet i Malmö har gjort det bästa valet på 30 år, vilket innebär att vi nu på allvar tar plats i kommunpolitiken på ett helt annat sätt än tidigare och får möjlighet att föra en kraftfull liberal politik. Vi kommer använda vår mittenposition för att få igenom en politik som sänker arbetslösheten och höjer skolresultaten. Vi kommer dock aldrig göra oss beroende av SD.

Väljarna har tyvärr inte röstat för det maktskifte Malmö så desperat behöver. Det får vi ta till oss. Alliansen har tillsammans en mindre andel av rösterna än S ensamt.

Redan när alla fyra allianspartier i Malmö för 3 år sedan etablerade Allianssamarbetet inför valet 2018 var vi i Centerpartiet tydliga med att vi inte skulle gå fram med ett Alliansstyre under de parlamentariska förutsättningar som nu råder i Malmöpolitiken, där Alliansen inte är större än S.

Vi ser inte att möjligheten finns till ett stabilt alliansstyre utan att ta aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Centerpartiet är SD:s värderingsmässiga motpol och vi har lovat väljarna att aldrig göra oss beroende av SD. Den principen och det löftet tänker vi självklart hålla. Vår liberala ryggrad tillåter inget annat.

Därför kan vi inte heller stödja ett sådant renodlat M-styre som nu föreslås av Moderaterna. Detta beslut togs formellt av Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp och styrelse under gårdagen.

Hur styret i Malmö kommer bli är ännu inte klart. Centerpartiet har arbetat för att skapa ett maktskifte genom samarbete över blockgränserna. Ett sådant samarbete där S inte innehar posten som kommunstyrelsens ordförande, en post som motsvarar kommunens statsminister, är vi fortfarande beredda att diskutera.

Socialdemokraterna pratar gärna om samarbete över blockgränserna. Katrin Stjernfeldt Jammeh skriver i Sydsvenskan ”Vi har kommit långt i samtalen men av olika anledningar har vi ännu inte nått ända fram.” Det är dock inte av olika anledningar. Det är av en enskild anledning, nämligen att S inte vill lämna ifrån sig KSO-posten. Det var det förhandlingarna strandade på.

I det nya styret i Lund har Moderaterna lämnat KSO-posten till Liberalerna trots att L är mindre – för att det var den lösningen det fanns stöd för. När Stjernfeldt Jammeh i Sydsvenskan skriver att S ”är fortfarande beredda att göra betydande kompromisser för ett nytt styre med bred förankring tillsammans med de partier som vill ta ansvar för Malmö.” så måste hon inse att den betydande kompromissen innebär att lämna ifrån sig KSO-posten. S har haft posten i 24 år i rad. Att S ska ha den i 4 år till kan inte vara viktigare än att Malmö får ett stabilt styre.

Det är dags för alla partier i Malmö att samarbeta för att hålla SD och V från inflytande och för att säkra att Malmö kan bli en mer öppen, mer hållbar och mer framgångsrik stad. För det behövs ett stabilt styre. Det största ansvaret för att lyckas med det ligger på de två stora partierna, M och S, och Centerpartiet i Malmö är redo att bidra för Malmöbornas bästa.