Malmö stad måste utreda stödet till SSU

– De homofobiska, antisemitiska och antidemokratiska uttalanden som tillskrivs ledande representanter av SSU Skåne är inte förenliga med grundläggande demokratiska principer, säger Charlotte Bossen, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

– Därför måste Malmö Stad genast utreda det föreningsstöd som betalats ut till SSU.
Centerpartiet i Malmö är djupt bekymrade av de avslöjanden som rör ledande representanter inom SSU Skåne med uttalanden som är antidemokratiska, antisemitiska och homofobiska.

Malmö stad måste genast utreda det föreningsbidrag som gått till SSU – en utredning som klargör att stöd inte utgått till verksamhet som inte förhåller sig till grundläggande demokratiska principer.

– Centerpartiet vill se en granskning av det stöd som utgått till SSU omedelbart, säger Charlotte Bossen.
– Därför har vi har tagit initiativ till att det här debatteras på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
– Frida Trollmyr, som ansvarigt kommunalråd, måste omgående redogöra för vilka kontroller som gjorts av SSU och vilka åtgärder som man kommer att vidta efter det som kommit fram genom Kvällspostens granskning, säger Charlotte Bossen.

Läs mer om SSU-kontroversen i Kvällsposten.