Ge förtur i bostadskön till våldsutsatta

Ge förtur i bostadskön till våldsutsatta föreslår Niels Paarup-Petersen och Charlotte Bossen i en motion till Malmö kommunfullmäktige.

Våld i nära relationer kan drabba alla. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. En av kommunens viktigaste uppgifter är att förebygga våld i nära relationer och ge stöd till dem som drabbat skriver motionärerna i förslaget.

Niels Paarup- Petersen och Charlotte Bossen föreslår att Malmö stad:s bostadsbolag ska ge förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende.

Klicka på länken för att läsa hela motionen.